top of page
Abstract Surface

DISCLAIMER

Versie 25-09-2018

3D4U verleent u hierbij toegang tot 3D4U.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. 3D4U behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op 3D4U.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van 3D4U onder de algemene voorwaarden van 3D4U.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

3D4U spant zich in om de inhoud van 3D4U.nl up to date te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op 3D4U.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 3D4U.

In het bijzonder zijn alle prijzen op 3D4U.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op 3D4U.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 3D4U nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bij 3D4U. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 3D4U, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.

 

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page